Dialogkafè

Dialogkafe elever

Mandag 31. august ble det arrangert Dialogkafè ved Godalen vgs . Klassene som deltok kom fra vg1 Bygg- og anleggsteknikk og vg1 Design og håndverk. Dialogkafèen er et samarbeid mellom NAV veilederne i vgs, Godalen vgs og to forskere ved Nordlandsinstituttet.

Ideen er hentet ut fra et nasjonalt ungdomssatsingsprosjekt gjennomført av "Ungdom i svevet".  

Dialogkafe tre 1

Hensikten med Dialogkafèen er å la elevene få muligheten til å fortelle hva som motiverer dem til å komme på skolen hver dag og si noe om hva skolen må ha fokus på i arbeidet med å øke nærværet i skolen. Elevene vil gjennom dialogen bli sett og anerkjent for sine synspunkter, og deres bidrag skal trekkes inn i det videre arbeidet gjennom skoleåret. Dialogkafèen varte i ca 1.5 time og det vil ble servert enkel mat.  

Dialogkafe gjester

Sammen med elevene var det flere observatører til stede. Observatørene var invitert inn for å lytte til elevenes bidrag, og kom fra Utdanningsdirektoratet,  Arbeids- og velferdsdirektoratet, Fylkesmannen, Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune og PPT. Elevenes kontaktlærer, avdelingsleder og rektor deltok også.

Del denne artikkelen på: