Elevrådsarbeidet 2015/16 er i gang

Onsdag 23. september var alle tillitselevene og elevverneombudene, det vil si hele elevrådet sammen på opplæringsdag på Metropolis. Dagen ble blant annet brukt til å bli bedre kjent med hverandre og skolens elevrådsarbeid. I løpet av dagen ble det valgt både elevrådsstyre og miljøstyre. Her kan du lese litt om hva lederne av elevrådsstyret og miljøgruppa tenker om oppgavene de har foran seg.

Skal lede det nye elevrådsstyret

Sindre Svensen(19) er nyvalgt leder av elevrådsstyret 2015/16. Dette er Sindre sitt fjerde år på Godalen vgs, og han har lyst til avslutte på en skikkelig måte.

Sindre hadde ikke direkte planlagt å bli elevrådsleder, men etter informasjonen om elevrådsarbeidet som ble gitt og i løpet av skoleringsdagen, fikk han lyst til å prøve seg.

- Jeg har lyst til å fylle rollen, hjelpe til og å gjøre så godt jeg kan. Det er viktig at alle elevene blir hørt.

Av konkrete saker er det ikke noe spesielt Sindre har tenkt å endre akkurat nå. Men håper at han etter dette året går ut vet at han har vært med og bidratt til at noe er blitt bedre. Et helt klart ønske han har som elevrådsleder, er at alle sakene som kommer fra klassene skal følges opp. Det kan gjøres gjennom at tillitselevene melder om sakene på elevrådsmøtene eller at elevene også kan komme direkte til ham.

- Folk må ikke være redde for å ta kontakt med meg, uansett om det er på skolen eller i fritiden. Jeg er her for alle!

Sindre er godt fornøyd med at elevrådet har sitt faste møterom i år, nede på servitørrommet. Alle vet derfor hvor de skal gå. Han vil prøve å gjennomføre alle møtene i sirkel og håper det vil gjøre at enda flere bidrar aktivt når saker blir tatt opp.

 

Vi skal ha det gøy sammen

Elisabeth Gjedrem Johansen(16) gleder seg til å ta fatt på oppgavene som leder av Miljøgruppa.

- Vi er en engasjert gjeng som har lyst til å skape et bedre skolemiljø. Vi vil at elevene skal ha det gøy sammen og ikke minst være snille og greie mot hverandre.

Miljøstyret ble også valgt på opplæringsdagen på Metropolis. Styret består av ni elever.

- Det er veldig koselig i Miljøstyret og vi samarbeider godt. Vi er kjekke elever som har lyst til å gjøre en forskjell på skolen.

Styret består av elevverneombud som ønsker å jobbe litt ekstra for miljøet på skolen. Elisabeth ønsker at miljøgruppa skal gå foran som et godt eksempel for resten skolen.

- Målet er å tørre å være seg selv og at enda flere er i kantina. Jeg vil at alle skal være trygge på medelevene sine.

Miljøgruppa har planer om mange kjekke arrangement i løpet av året. Det første som skjer er Halloween. Nifse saker i kantina, så kle deg ut og bli med!

Del denne artikkelen på: