Elevundersøkelsen om Arbeidsmiljøet

Elevundersøkelsen ble gjennomført i november - og resultatene er stort sett klare.

Først ut er resultatene fra spørsmålene om elevenes Arbeidsmiljø.

Elevundersøkelsen 2015_arbeidsmiljø

 

Det spørres da om elevene trives, om de synes det er trygt hos oss, om de blir mobbet eller krenket.

Vår skår er god til meget god - og er på linje med resten av fylket og landsgjennomsnittet.

Elevene på Design og håndverk er spesielt godt fornøyd med Arbeidsmiljøet og topp skår på mobbing - dvs. at de ikke opplever mobbing.

Les mer om Elevundersøkelsen under fanen "Om skolen".

 

Del denne artikkelen på: