Fylkesdirektør ber unge velge yrkesfag ..!

Joar Loland

FOTO: LISE ANDREASSEN HAGIR / NRK

"Til dei som nå vurderer yrkesfag, men som er redde for å ikkje få læreplass, påpeikar opplæringssjefen at Fylkeskommunen er forplikta til å sørga for at alle skal få fullføra det løpet dei tok til på – sjølv om det i periodar ikkje er nok læreplassar."

Les hele artikkelen på hjemmesiden til nrk.no --> klikk lenken:  http://www.nrk.no/rogaland/ber-dei-unge-velje-yrkesfag-i-krisetider-1.12821141

Fylkesdirektør for opplæring, Joar Loland

Del denne artikkelen på: