Godalen vgs. i Helgemagasinet til Dagbladet

skolen_utvendig

Lørdag 20. februar var Godalen vgs. i Helgemagasinet til Dagbladet, og her er artikkelen tilgjengelig i pdf-format.

Artikkelen handler om frafall i den videregående skolen, med spesielt fokus på mannlige skolesluttere. På Godalen vgs. har vi en høy gjennomføringsprosent, mye grunnet motivering, tett oppfølging og overføring fra kunnskap til praksis. Rektor, avdelingsledere og elever ble intervjuet i denne sammenhengen, og artikkelen kan leses i sin helhet i lenkene til høyre.

Del denne artikkelen på: