Velkommen til Godalen videregående skole!

LASSE_LITE (2)

Godalen vgs er en skole med stolte tradisjoner og gode resultater. En skole hvor elevene vil møte dyktige lærere og ledere som med yrkesfaglig stolthet vil bidra til læring i dag for i morgen. Vi ønsker at våre elever skal oppleve mestring og ha et godt læringsmiljø.

Vi gir en solid og god, yrkesfaglig grunnutdanning innen tradisjonelle og moderne yrkesfag.  Ungdommen vil med den utdanningen vi gir stille sterkt i møtet med dagens og morgendagens krav til innovasjon, omstilling og videreutdanning. 

På Godalen gir vi læring i dag for i morgen. Det innebærer at vi gir elevene en opplæring som gjør de i stand til å møte de krav til faglig kompetanse, grunnleggende ferdigheter og dannelse som bedrifter stiller til lærlinger og andre ansatte de nærmeste 5-10 årene. Vi skal også utvikle kompetanse til å lære, og vi håper at mestringsopplevelser fra opplæringen hos oss skal virke motiverende på framtidig læringsarbeid.

Læreren er elevenes viktigste samarbeidspartner, mentor og leder. De har kompetansen, erfaringen og motivasjonen som trengs for å utvikle dem til dyktige fagfolk.

TIP elev

Vi tar godt vare på våre elever. Vi er derfor en skole hvor elevene trives, og med resultater som viser igjen lokalt, regionalt og nasjonalt. Vi er opptatt av å få det beste ut av våre elever, og at dette skal vise igjen i form av god karakterutvikling, lite fravær og framifrå orden og atferd. Dette setter framtidige arbeidsgivere pris på.

For å gi en ekstra oppmuntring, gir vi hvert år et skolestipend til en elev på henholdsvis vg1 og vg2 på hver avdeling samt vg4 påbygg. I tillegg gir vi et Godalen-stipend til den eleven som utmerker seg best på en positiv måte. Vi fokuserer på holdninger og på sosiale og faglige ferdigheter, arbeidsvilje, faglig progresjon, lite fravær og positivt bidrag i klassemiljøet.

For at våre elever skal lykkes, er vi også avhengig av et tett samarbeid med de foresatte. Vi ønsker en åpen dialog om elevenes læring og utvikling for å styrke utviklingen av et godt læringsmiljø og slik legge til rette for at flere fullfører videregående opplæring.

Hilsen

Lasse Eide
rektor

Del denne artikkelen på: