Vi er blitt NAFO-fokusskole

NAFO = Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

Vi har fra skoleåret 2017-2018 innledet samarbeid med NAFO og blitt en Fokusskole. Dette vil få mange positive følger for oss og elever hos oss. Les mer ved å klikke her.

Del denne artikkelen på:

NAFO = Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

Vi er fra skoleåret 2017-2018 innledet samarbeid med NAFO og blitt en Fokusskole.

Med fokusskoler menes skoler:

• som er kommet langt i arbeidet med å være en flerkulturell skole
  
• der ledelsen og personalet ivaretar mangfolds-perspektivet
  
• som er villig til å bruke tid på kompetanseutvikling innen fagfeltet både internt og i egne nettverk.

Det betyr at vi som skole får en unik mulighet til kompetanseheving og fokus på opplæring for flerkulturell opplæring.

Lenker
Kontaktperson