Bøker og andre læremidler

Undervisningsmateriell 2019-2020

I undervisningen på Godalen vgs. blir lærestoffet hentet fra internett, andre elektroniske kilder, NDLA, lærebøker, kopier fra lærerne m.m. Som hjelpemiddel i undervisningen brukes bl.a. PC, skrivesaker, kalkulator og verktøy som er vanlig for faget du får opplæring i.

Lærebøker:
For alle elevene:
  • elevene får låne lærebøkene de trenger på skolens bibliotek. 
  • elevene må selv sørge for å ha skrivesaker, skrivebøker og eventuell kalkulator [dette blir det opplyst om ved skolestart]
Bærbar datamaskin:
For elever på VG1:
  • elevene skal ha bærbar datamaskin som de eier selv - elever som begynner på VG1 for første gang får tilbud om å kjøpe subsidiert [billig] bærbar PC. Les mer her om bærbar datamaskin.
For elever på VG2, VG3, VG4 Påbygg og Lærlingskolen:
  • elevene skal ha egen bærbar datamaskin - dersom eleven ikke har det, må hun/han gi beskjed om dette til kontaktlærer eller rådgiver ved skolestart. Les mer her om bærbar datamaskin.
Annet utstyr (gjelder alle elevene):
  • Innen yrkesfaglige utdanningsprogram er det ulike krav til arbeidsantrekk, verktøy og annet utstyr som er nødvendig i læringsarbeidet. Noe av dette må eleven holde selv. 
    Mer informasjon om dette får elevene de første skoledagene.
Del denne artikkelen på:

Bibliotek-delen av Servicesenteret er betjent
kl. 08.00-10.00  +  13.30 - 15.15.

Biblioteket / Servicesenteret er åpent hele dagen og det er anledning til å jobbe med skolearbeid / lekser på Servicesenteret fram til kl. 15.30.

Hjelper elever og ansatte med nesten alle spørsmål om PC, nettverket, pålogging og mer. Du finner IKT-kontoret på Servicesenteret.

Kontaktperson