Elevråd og elevdemokrati

Hvor viktig er det for deg som elev å ha innflytelse? Klart det er viktig! :-)

Elevrådet er elevenes høyeste organ på skolen, og bidrar til å skape et levende og godt elevdemokrati på Godalen vgs. BLI MED DU OGSÅ!

Kontaktperson for elevrådet er Miljøkoordinator Mari Bull-Njaa.

 Alle klassene har Klassens tid, som kan brukes til å ta opp saker elevene er opptatt av.

Elevrådsstyret er valgt av Elevrådet. 

Det skjedde tirsdag 27. september 2016.

Elevrådsstyret har møte onsdager i storefri.

 

Elevrådsstyret

På bildet fra venstre mot høyre:

Thomas Nordli, Markus Lie, Fida Hanafiah, Mathias Ullenes,
Ole Jacob Hustvedt, Vilja Øvrebø (leder) og Chris Holta-Henriksen.

Ikke tilstede når bildet ble tatt:
Stafan Vatland, Hasan Turan og Jørgen Haukalid.

Elever skal ha et trygt arbeids- og læringsmiljø!

Mari Bull-Njaa og treffes på 977 80 886

Kontaktperson