Elevråd og elevdemokrati

Hvor viktig er det for deg som elev å ha innflytelse? Klart det er viktig! :-)

Elevrådet er elevenes høyeste organ på skolen, og bidrar til å skape et levende og godt elevdemokrati på Godalen vgs. BLI MED DU OGSÅ!

Kontaktperson for elevrådet er Miljøkoordinator Mari Bull-Njaa.

 Alle klassene har Klassens tid, som kan brukes til å ta opp saker elevene er opptatt av.

Før det kan velges Elevrådsstyre, må klassene velge sine tillitsvalgte. 

Det skal være gjort innen fredag 7. september.

Ca. ei uke etterpå vil de tillitsvalgte elevene  bli kalt inn til Elevrådsmøte, som velger Elevrådsstyre.

Elever skal ha et trygt arbeids- og læringsmiljø!

Mari Miljøkoordinator

Vår Miljøkoordinator er Mari Bull-Njaa og hun treffes på 977 80 886

Kontaktperson