Helsesøster

Velkommen til skolehelsetjenesten!

Det er jeg Gunn Synnøve Refsland som er helsesøster her på skolen.

Kontortiden min på skolen er hver mandag kl. 8.00 - 15.00 og hver onsdag kl. 8.00-14.00.

Jeg har kontor tvers over gangen fra kantine Utsikten.

Dere trenger ikke å bestille tid og kan bare komme innom når det passer for dere.

Dersom det ønskes å avtale tid på forhånd kan jeg nås på telefon eller epost.

Gunn Synnøve: 918 31 156 / 51 91 38 04. Epost: gunn.synnove.refsland@stavanger.kommune.no

(Kun timeavtaler, eller korte beskjeder på epost pga. taushetsplikten)

Både elever, foresatte og skolens personale er velkommen til å ta kontakt dersom en har spørsmål vedrørende helse, trivsel og utvikling.

Aktuelle problemstillinger/tema som dere kan ta opp:

Personlige problemer og bekymringer knyttet til skole, hjemmeforhold og fritid. Trivsel, klassemiljø, skolevegring/skolefravær, mobbing, konflikter og nedsatt konsentrasjon. Seksualitet, graviditet, overgrep, prevensjon, kjønnssykdommer, fysisk og psykisk smerte, magesmerter, hodepine og søvnvansker, stress/press og bekymring. Spiseproblemer, tristhet, selvskading, sorg, rus, praktiske utfordringer og problem når foreldre ikke bor sammen. Nettvett og nettbruk.

Dere kan også snakke med meg på

Helsestasjonen for ungdom. Dette er et tilbud til deg som er mellom 16 og 19 år og som bor i Stavanger kommune, eller er elev ved en videregående skole i Stavanger.

Helsestasjonen ligger på Nytorget, midt i Stavanger sentrum og har åpent hver tirsdag, onsdag og torsdag fra klokken 11.00- 17.00. Tlf: 900 93 544.

Tilbudet er gratis og helsesøstre har taushetsplikt.

Ønsker dere alle velkommen!

Mer info på http://www.ungistavanger.no/ 

Del denne artikkelen på:

Mari Bull-Njaa og treffes på 977 80 886

Alle elever har rett på god rådgiving! Det får du av Ingrid, Hans Eivind og Kenneth!