Miljøkoordinator

Mari Miljøkoordinator

Vår Miljøkoordinator er Mari Bull-Njaa og hun treffes på 977 80 886

 

Når du kommer til oss på Godalen vgs. vil du garantert treffe på Miljøkoordinatoren vår :-)

Hun heter, som sagt, Mari Bull-Njaa og har kontoret motsatt side av Kantinen, men oftest vil du treffe på henne blant elevene på elevtorget eller andre steder elever oppholder seg.

Hovedarbeidet er, sammen med lærerne og elevene, å skape et godt og trygt miljø for alle som er elever ved Godalen vgs.

I tillegg driver Miljøkoordinatoren forebyggende arbeid relatert til rus, hærverk, tyveri og mobbing. Hun vil også sammen med elevene delta på aktiviteter som elevråd og elevrådsstyre, idrettsarrangement, studieturer, sosiale aktiviteter som solidaritetsdager, avslutninger til jul og sommeren og mye mer!

Del denne artikkelen på:
ordsky helsesøster 2017

Velkommen til skolehelsetjenesten!

Alle elever har rett på god rådgiving! Det får du av Ingrid, Hans Eivind, Vigdis, Thomas, Zorica og Jo Bjørne!

Vi støtter og veileder deg i læringsarbeidet ditt.

Mari Bull-Njaa

Mari Bull-Njaa

Miljøkoordinator

telefon

 51 92 37 25 
   

smarttelefon_logo

  977 80 886 

   

e-post:
mari.bull-njaa
     @skole.rogfk.no 
Kontaktperson