Rådgiving

Alle elever har rett på god rådgiving! Det får du av Ingrid, Hans Eivind, Vigdis, Thomas og Jo Bjørne!

Du har som elev krav på veiledning og rådgiving når det gjelder faglige, sosiale og personlige forhold som har betydning for læringsarbeidet, samt yrkes- og utdanningsveiledning. 

Våre dyktige sosialpedagogiske rådgivere Ingrid Øverbø, Vigdis Pladsen,  Hans Eivind Riise og Thomas Nilsen sammen med vår Yrkes- og utdanningsrådgiver: Jo Bjørne Wigelius, utgjør et meget godt rådgivingsteam!

Rådgiverne har kontor rett ved Servicesenteret.

  

---

 

   
Ingrid
   
 

Ingrid Øverbø er rådgiver for:

- Bygg- og anleggsteknikk (BA)

- Design og håndverk (DH)

- Service og samferdsel (SS

Hans_Eivind

  

 

Hans Eivind Riise er rådgiver for:

- Elektrofag (EL)   

- Teknikk og industriell produksjon (TIP

- Lærlingskolen 

- Påbygg til generell studiekompetanse

 

Vigdis

 

 

Vigdis B. M. Pladsen er rådgiver for:

- Innføringsklassene

- Kombinerte klasser

 

  

Thomas

 

 

Thomas Nilsen er rådgiver for:

- Utvidet Praksis

 

 

Bilde kommer  

Jo Bjørne Wigelius er 

- Yrkes- og utdanningsveileder.

Han arbeider også med
spørsmål omkring Lånekassen.

 

 

Rådgiverne har god kontakt med både PPT (pedagogisk psykologisk rådgivingstjeneste), helsesøster, Miljøkoordinator, utdanningsinstitusjoner, NAV-veiledere, psykolog, kontaktlærerne og de faglige veilederne på Servicesenteret. 

 

 

 

 

  

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson