Servicesenteret

Vi støtter og veileder deg i læringsarbeidet ditt.

Din jobb er å benytte deg av tilbudene!

Servicesenteret omfatter veiledere i matematikk, engelsk og norsk for elever med flerkulturell bakgrunn. I tillegg finner du her biblioteket, rådgiverne og IKT-tekniker!

Veiledningen i fag drives på Servicesenteret av lærerne:

Irene

 

Irene

- matematikk / realfag

- testing

Lisbeth

 

Lisbeth

- engelsk og norsk

Torleif

 

Torleif

- engelsk,

- norsk for minoritetsspråklige

- kartlegginger / testing

Jon_Bjarne

 

Jon Bjarne

- Matematikk / realfag

- kartlegging / testing

- teamkoordinator

Bilde kommer

Jørgen Durum

- Matematikk / realfag

I tillegg vil Børge på Servicesenteret kunne hjelpe deg med PCen og hvordan finne informasjon og lærestoff m.m. I tillegg vil flere andre lærere delta etter behov.

Servicesenteret hjelper elever, lærere og avdelingslederne slik at læringen, læringsmiljøet og læringsutbyttet blir best mulig for elevene. 

Vanligvis vil det være best for elevene å være i sine vanlige klasser og få et tilpasset opplegg der - servicesenteret vil hjelpe elevene og lærerne til at dette skjer på best mulig måte. I noen tilfeller kan det for en periode være best om eleven eller elevene får et spesielt opplegg der hun / han går ut av klassen.

Del denne artikkelen på:

Alle elever har rett på god rådgiving! Det får du av Ingrid, Hans Eivind, Vigdis, Thomas, Zorica og Jo Bjørne!

Bibliotek-delen av Servicesenteret er betjent
kl. 08.00-10.00  +  13.30 - 15.15.

Biblioteket / Servicesenteret er åpent hele dagen og det er anledning til å jobbe med skolearbeid / lekser på Servicesenteret fram til kl. 15.30.

Kontaktperson