Servicesenteret

Vi støtter og veileder deg i læringsarbeidet ditt.

Din jobb er å benytte deg av tilbudene!

Servicesenteret omfatter veiledere i matematikk, norsk og engelsk. I tillegg finner du her biblioteket, rådgiverne og IKT-tekniker!

Veiledningen i fag drives på Servicesenteret av lærerne Lisbeth, Torleif og Janne (norsk / engelsk /norsk for minoritetsspråklige) og Irene (matematikk / naturfag). 

I tillegg vil Børge på Servicesenteret kunne hjelpe deg med PCen og hvordan finne informasjon og lærestoff m.m. I tillegg vil flere andre lærere delta etter behov.

Servicesenteret hjelper elever, lærere og avdelingslederne slik at læringen, læringsmiljøet og læringsutbyttet blir best mulig for elevene. 

Vanligvis vil det være best for elevene å være i sine vanlige klasser og få et tilpasset opplegg der - servicesenteret vil hjelpe elevene og lærerne til at dette skjer på best mulig måte. I noen tilfeller kan det for en periode være best om eleven eller elevene får et spesielt opplegg der hun / han går ut av klassen.

Del denne artikkelen på:

Alle elever har rett på god rådgiving! Det får du av Ingrid, Hans Eivind, Vigdis, Thomas og Kenneth!

Bibliotek-delen av Servicesenteret er betjent
kl. 07.55-10.00  +  13.30 - 15.15.

Biblioteket / Servicesenteret er åpent hele dagen og det er anledning til å jobbe med skolearbeid / lekser på Servicesenteret fram til kl. 15.30.

Kontaktperson