Uten karakter i orden og atferd

Godalen videregående skole skal skoleåret 2018/2019 fortsatt delta i et forsøk uten bruk av karakter i orden og atferd.  Det vil da heller ikke bli brukt anmerkninger / merknader.  

Les mer i infobrevet. Klikk lenken til høyre for brevet.

Vedlegg
Kontaktperson