Til elever og foresatte om forsøk uten karakter i orden og atferd