Avdeling for tilrettelagt opplæring, Sjøhuset

Thomas

Thomas Nilsen
Avdelingsleder for tilrettelagt opplæring, Sjøhuset

Tlf.  51 84 68 81
Mobil: 971 92 940

thomas.nilsen@skole.rogfk.no