Flerkulturell

Bruk menyvalgene til venstre eller lenkene til høyre.

Siste: Vi er blitt en NAFO-fokusskole.

NAFO = Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring.

Velg i menyen til venstre for å lese mer.

NAFO Minoritetsspråklige ungdom og voksne i videregående opplæring
Kontaktperson