NAFO

NAFO = Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

Vi er fra skoleåret 2017-2018 innledet samarbeid med NAFO og blitt en Fokusskole.

Med fokusskoler menes skoler:

• som er kommet langt i arbeidet med å være en flerkulturell skole
  
• der ledelsen og personalet ivaretar mangfolds-perspektivet
  
• som er villig til å bruke tid på kompetanseutvikling innen fagfeltet både internt og i egne nettverk.

Det betyr at vi som skole får en unik mulighet til kompetanseheving og fokus på opplæring for flerkulturell opplæring.

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) ble etablert i 2004 med bakgrunn i Regjeringens strategiplan: “ Likeverdig utdanning i praksis! Strategi for bedre læring og større deltakelse av språklige minoriteter i barnehage, skole og utdanning 2004-2009″.

 

NAFO har et nasjonalt nettverk som består av fokusskoler over hele landet. I hvert fylke samarbeider vi med en eller flere videregående skoler som er valgt ut i samråd med skoleeier og eventuelt fylkesmannen.

 

Kontaktperson på skolen hos oss er avdelingsleder Thomas Nilsen - kontaktinfo: bruk høyre meny.

 

Link til NAFOs hjemmeside med mange nyttige ressurser for alle: http://nafo.hioa.no

Del denne artikkelen på:
NAFO
Kontaktperson