6 ledige stillinger

                 

Undervisningsstilling programfaglærer i Bygg- og anleggsteknikk

Fra august 2018 har vi ledig 1 fast stilling i 100 % med undervisning i fagområdet Bygg- og anleggsteknikk.. 

Søknadsfrist: 27. mai 2018 

Mer info og elektronisk søkeskjema:  https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1160&ProjectId=144178&MediaId=5 

Nærmere opplysninger fås også ved å henvende seg til avdelingsleder Alf Tore Tostensen - se kontaktinfo i menyen til høyre. 

   

       

----------------------------------------------------------------------------------------------

        

       

Undervisningsstillinger for programfaglærere innen Design og håndverk

Fra august 2018 har vi ledig inntil 2 årsvikariat med undervisning fagområdet VG1 og VG2 Design og håndverk.

Søknadsfrist: 27. mai 2018 

Mer info og elektronisk søkeskjema:  https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1160&ProjectId=144167&MediaId=5 

Nærmere opplysninger fås også ved å henvende seg til avdelingsleder Turid Dykesten Gjerdevik - se kontaktinfo i menyen til høyre. 

   

         

----------------------------------------------------------------------------------------------

             

 

Årsvikariet som kantineleder

Fra august 2018 har vi ledig 1 årsvikariat i 100 % stilling som kantineleder. Varighet: 1. august 2018 - 31. juli 2019.

Søknadsfrist: 27. mai 2018 

Mer info og elektronisk søkeskjema:  https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1160&ProjectId=144166&MediaId=5 

Nærmere opplysninger fås også ved å henvende seg til avdelingsleder Anne Dorthe Magnus Ask - se kontaktinfo i menyen til høyre. 

   

           

    

----------------------------------------------------------------------------------------------

  

       

Undervisningsstillinger innen fellesfagene norsk, engelsk og samfunnsfag

Fra august 2018 har vi ledig inntil 2 faste stillinger i 100 % med undervisning i fagene norsk, engelsk og samfunnsfag innen yrkesfaglige utdanningsprogram og / eller i innføringsklasser for flerspråklige elever.

Søknadsfrist: 27. mai 2018 

Mer info og elektronisk søkeskjema:  https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1160&ProjectId=144168&MediaId=5 

Nærmere opplysninger fås også ved å henvende seg til avdelingsleder Rita Varhaug Grimstad - se kontaktinfo i menyen til høyre. 

   

   

Del denne artikkelen på:
Alf Tore Tostensen

Alf Tore Tostensen

Avdelingsleder

telefon

 51 92 37 04 
   

smarttelefon_logo

  934 05 199

   

e-post:
alf.tore.tostensen
     @skole.rogfk.no 
Turid D. Gjerdevik

Turid D. Gjerdevik

Avdelingsleder

telefon

 51 92 37 07 
   

smarttelefon_logo

  482 70 080

   

e-post:
turid.dykesteen.gjerdevik      @skole.rogfk.no 
Anne Dorthe Ask

Anne Dorthe Ask

Avdelingsleder

telefon

 51 92 37 06 
   

smarttelefon_logo

  468 35 772

   

e-post:
anne-dorthe.magnus.ask
      @skole.rogfk.no 
Kontaktperson