Rektor har ordet

Velkommen til Godalen vgs skoleåret 2017/2018! 

 

Øyvind_rektor

Godalen videregående skole er en skole med stolte tradisjoner og gode resultater. En skole som gjennom mange år har utdannet dyktige fagfolk. Å velge yrkesfag er et klokt valg.  Og selv om vår region er inne i en tid med omstilling og usikkerhet, så vet vi at det vil være et stort behov for fagutdannede i årene fremover. På Godalen vgs. vil du få mulighet til å bygge en faglig kompetanse for fremtiden.  Samtidig vet vi at du ikke vil være ferdig utlært hos oss.  Læringen fortsetter både i læretiden og inn i arbeidslivet.  Derfor er det viktig at du lærer å lære, og at du opplever mestring og fremskritt.

I arbeidslivet er det ikke bare den faglige kompetansen som er viktig.  Bedriftene ønsker seg lærlinger og arbeidstakere som er til å stole på, som kan samarbeide og som er positive i arbeidsmiljøet. I tillegg til den faglige kompetansen, så ønsker vi derfor å bidra til at du også kan utvikle din sosiale kompetanse.

På Godalen vgs. har vi om lag 160 ansatte som alle ønsker å bidra til at du skal kunne få en best mulig skoledag.  En skoledag med at godt læringsarbeid og et trygt skolemiljø.  Det viktigste er likevel at du selv deltar aktivt i både læringsarbeidet og skolemiljøet.

For å gi en ekstra oppmuntring, gir vi hvert år et skolestipend til en elev på henholdsvis Vg1, Vg2 og Vg4 på hver avdeling, vg4 påbygg og tilrettelagt. I tillegg gir vi et Godalen-stipend til den eleven som utmerker seg best på en positiv måte. Vi fokuserer på holdninger og på sosial og faglig kompetanse, arbeidsvilje, faglig progresjon, lite fravær og positivt bidrag i klassemiljøet. Stipendene blir delt ut på avslutningen siste skoledag.

For at våre elever skal lykkes, er vi avhengig av et tett samarbeid med de foresatte. Vi ønsker en åpen dialog om elevenes læring og utvikling for å styrke utviklingen av et godt læringsmiljø, og slik legge til rette for at flere fullfører videregående opplæring.

Jeg ønsker dere alle et godt og lærerikt år hos oss!

 

Øyvind Sørhus
rektor

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson