Rektor har ordet

  

Velkommen til Godalen vgs skoleåret 2016/2017! 

Rektor

Godalen vgs. er en skole med stolte tradisjoner og gode resultater. En skole hvor dere vil møte dyktige lærere og ledere som vil gi deg læring i dag for i morgen.

Vårt mål er å gjøre elevene i stand til å møte de krav til faglig kompetanse, grunnleggende ferdigheter og dannelse som bedrifter stiller til lærlinger og andre ansatte de nærmeste 5-10 årene. Vi skal også utvikle deres kompetanse til å lære, og vi håper at mestringsopplevelser fra opplæringen skal virke motiverende på framtidig læringsarbeid.

Å velge yrkesfaglig utdannelse er et klokt valg for framtiden. Deler av næringslivet i vår region og landet for øvrig er for tiden er inne i en omstillingsfase, men det er gode framtidsutsikter for dyktige fagfolk som viser at de vil og kan.

Vi tar godt vare på våre elever, og er opptatt av at alle skal trives og være inkludert i skolemiljøet. Vi er opptatt av å få det beste ut av våre elever, og at dette skal vise igjen i form av god karakterutvikling, lite fravær og framifrå orden og atferd. Dette setter framtidige arbeidsgivere pris på. For å gi en ekstra oppmuntring, gir vi hvert år et skolestipend til en elev på henholdsvis vg1 og vg2 på hver avdeling, påbygg og tilrettelagt. I tillegg gir vi et Godalenstipend til den eleven som utmerker seg best på en positiv måte. Vi fokuserer på holdninger og på sosiale og faglige ferdigheter, arbeidsvilje, faglig progresjon, lite fravær og positivt bidrag i klassemiljøet. Stipendene blir delt ut på avslutningen siste skoledag.

For at våre elever skal lykkes, er vi avhengig av et tett samarbeid med de foresatte. Vi ønsker en åpen dialog om elevenes læring og utvikling for å styrke utviklingen av et godt læringsmiljø, og slik legge til rette for at flere fullfører videregående opplæring.

Jeg ønsker dere alle et godt og lærerikt år hos oss!

Lasse Eide,
rektor

 

 

 

Del denne artikkelen på: