Andre tilbud

Våre viktigste øvrige tilbud kan plasseres under to overskrifter:
  • Tilrettelagt opplæring
  • Påbygg til generell studiekompetanse 

Bruk menyen til venstre for å lese mer om disse tilbudene. 

 

I tillegg til overnevnte tilbud har vi bl.a. Lærlingskole, RKK-kurs, voksenopplæring, fag- og svenneprøver og mer.