Avdeling for tilrettelagt opplæring, Sjøhuset

Tilrettelagt avdeling

Avdeling for tilrettelagt opplæring, Sjøhuset, er Godalen vgs kompetansesenter innen spesialundervisning.

Avdelingen kalles populært for SJØHUSET.  Avdelingen gir tilrettelagt opplæring for ungdom som har tilretteleggingsbehov, er skolelei og som synes ordinært undervisningsløp blir for omfattende.

Sjøhuset gir opplæring mot grunnkompetanse organisert i gruppe med redusert elevtall- spesielt innenfor Bygg- og anleggsteknikk, Service og samferdsel, Helse- og oppvekstfag, Restaurant- og matfag og Design og håndverk - det kan også tilbys opplæring mot andre programområder etter avtale.

Inntaket skjer via PPT etter individuell vurdering.

Søknadsfrist 1. feb.

SJØHUSETs mål med opplæringen:

- opplæringskontrakt eller lærekontrakt

- fast jobb som hjelpearbeider

- legge grunnlaget for et ordinært utdanningsløp eller grunnkompetanse i ordinære klasser.

Ungdomsbedrift er et sentralt virkemiddel i undervisningen på Sjøhuset der ungdommen tar ansvar for og konsekvens av eget arbeidet gjennom å drive egen bedrift.

Målet er å skape en utdanningssituasjon mest mulig lik arbeidslivet, slik at læringssituasjonen kan fungere som en modell for de forhold ungdommen vil oppleve i arbeidslivet.

SJØHUSETs pedagogikk:

Vi legger vekt på faglige mål fra kunnskapsløftets ordinære læreplaner og sosial kompetanse i tråd med arbeidslivets krav.

Humor og glede står i fokus, og sammen med positive omgivelser skapes trygghet og trivsel.

SJØHUSET vektlegger sosialpedagogiske aktiviteter som en viktig del av læringen, og vi har en fullt utstyrt fiskebåt (Listasjark) som brukes til fiske og turaktivitet. Vi avlegger jevnlig bedriftsbesøk, arrangerer ekskursjoner og har utflukter.

Thomas Nilsen

Thomas Nilsen

Avdelingsleder

telefon

 51 92 37 48 
   

smarttelefon_logo

  971 92 940

   

 EPOST