VG2 Byggteknikk

VG2 Byggteknikk gir deg innsikt, kunnskap og praktisk erfaring med betongfaget, murerfaget, tømrerfaget og stilasbyggerfaget. I tillegg har du fellesfagene norsk, engelsk, samfunnsfag og kroppsøving.

Verksted og klasserom

VG2 Byggteknikk disponerer godt utstyrte murer- og tømrerverksted. Her finner du oppdaterte maskiner og utstyr som blir brukt ute på byggeplassene. Her vil mye av de praktiske øvelsene foregå i tillegg til utendørs med bl.a. stilasbygging.

Organisering av læringsarbeidet

På VG2 Byggteknikk får du opplæring innen fire fagområder:

  • tømring
  • muring
  • betongarbied
  • stilasarbeid

I "Yrkesfaglig fordypning", velger du å fordype deg i ett av fagområdene. Skolen har et godt samarbeid med næringslivet. Deler av den praktiske undervisningen blir lagt til byggeplasser.

Veien videre

Etter VG2 Byggteknikk kan du velge

  • Lære i murerfaget, tømrerfaget, betongfaget eller stilasbyggerfaget.
  • Påbygging til generell studiekompetanse
Del denne artikkelen på: