Vg2 Byggteknikk

Vg2 Byggteknikk gir deg innsikt, kunnskap og praktisk erfaring med betongfaget, murerfaget, tømrerfaget og stillasbyggefaget. I tillegg får du opplæring i fellesfagene norsk, engelsk, samfunnsfag og kroppsøving.

Verksted og klasserom

Vg2 Byggteknikk disponerer godt utstyrte murer- og tømrerverksted. Her finner du oppdaterte maskiner og utstyr som blir brukt ute på byggeplassene. Her vil mye av de praktiske øvelsene og arbeidet foregå i tillegg til utendørs med bl.a. stillasbygging.

Organisering av læringsarbeidet

På Vg2 Byggteknikk får du opplæring innen fire fagområder:

  • tømring
  • muring
  • betongarbied
  • stillasarbeid

I "Yrkesfaglig fordypning", velger du å fordype deg i ett av fagområdene. Skolen har et godt samarbeid med næringslivet. Deler av den praktiske undervisningen blir lagt til byggeplasser.

Veien videre

Etter Vg2 Byggteknikk kan du velge

  • Lære i murerfaget, tømrerfaget, betongfaget eller stilasbyggerfaget.
  • Påbygging til generell studiekompetanse
Del denne artikkelen på:
Alf Tore Tostensen

Alf Tore Tostensen

Avdelingsleder

telefon

 51 92 37 04 
   

smarttelefon_logo

  934 05 199

   

e-post:
alf.tore.tostensen
     @skole.rogfk.no