Vg2 Treteknikk

Velger du Vg2 Treteknikk, så kan du ta svennebrev i trevaresnekkerfaget eller fagbrev som fagoperatør trelastfaget. Påbygging til studiekompetanse er også mulig.

Verksted og klasserom

Elevene på Vg2 Treteknikk disponerer et stort og romslig verksted. Her finner du verktøy, maskiner og utstyr som brukes i produksjonen innen fagene trevare/innredning, trelast og trevirke.

Organisering av læringsarbeidet

I faget "Produksjon" vil du som regel jobbe på verkstedet. Her vil du arbeide med oppgaver som innredning i tre og produksjon av dører, vinduer og trapper. Du vil lære mye om tre som byggemateriale og ulike treprodukter som brukes i ulike bygg.

Produksjon av trevarer og trelast krever ferdigheter i bruk av avansert utstyr og teknologi, og fokus på design. I faget "Yrkesfaglig fordypning" velger du å fordype deg i et lærefag. Noen ganger vil du jobbe tverrfaglig. Dvs. at f.eks. norsk og/eller engelsk kan inngå som del av læringsoppdrag i bransjelære og/eller produksjon.

Veien videre

  • 2 år i lære som trevaresnekker eller som fagoperatør i trelastfaget
  • Påbygging til generell studiekompetanse
Del denne artikkelen på:
Alf Tore Tostensen

Alf Tore Tostensen

Avdelingsleder

telefon

 51 92 37 04 
   

smarttelefon_logo

  934 05 199

   

e-post:
alf.tore.tostensen
     @skole.rogfk.no