VG1 Design og håndverk

Ordsky

Er du kreativ, nysgjerrig og interessert i design? Liker du å arbeide med hendene og utfordre deg selv? Vil du bli kjent med kreative håndverksyrker med årelange tradisjoner?

Da er Design og Håndverk (DH) på Godalen vgs karriereveien for deg!

Velger du DH, får du grunnleggende ferdigheter og erfaring innen flere håndverksfag. Du vil bli kjent med ulike håndverksteknikker, materialer og hvordan designere jobber med en prosess fra ide til ferdig produkt. Vi legger i tillegg stor vekt at du skal få utvikle deg innenfor ditt faglige interesseområde.

Fag- og timefordeling (tallene angir klokketimer pr. år)

Fellesfag:
56 timer norsk
84 timer engelsk
84 timer matematikk
56 timer naturfag
56 timer kroppsøving

Felles programfag:
334 timer produksjon
140 timer kvalitet og dokumentasjon

Yrkesfaglig fordypning: 168 timer

Produksjon
I produksjon jobber vi med den praktiske delen av faget. Programfaget inkluderer forholdet mellom form, farge, materialer, redskaper, teknikker og funksjon. Du vil få en innføring i de grunnleggende ferdighetene du trenger, du får eksperimentere med ulike materialer og bli kjent med ulike kulturer og tradisjonelle håndverksteknikker. Programfaget handler i tillegg mye om designprosessen fra ide til ferdig produkt, hvor du lærer å utvikle, planlegge og gjennomføre ideer til ulike produkter.

DH produksjon

Kvalitet og dokumentasjon
I dette faget vil du bli kjent med de ulike yrkene du kan velge etter vg1 DH, ulike trender samt kultur- og håndverkshistorie. Programfaget omfatter også i stor grad dokumentasjon av designprosessen, hvor vi bruker digitale verktøy i alle faser av prosessen. Faget henger derfor nøye sammen med produksjon.

DH kvalitet og dokumentasjon

Yrkesfaglig fordypning (YFF)
I PTF vil du bli kjent med de fire vg2-tilbudene vi har ved Godalen vgs; blomsterdekoratør, interiør- og utstillingsdesign, frisør og design og tekstil.I første halvår får du prøve ut alle tilbudene i en rulleringsfase før du velger ett som du ønsker å fordype deg mer i i andre halvår. I PTF følger vi vg3-læreplan.

DH prosjekt til fordypning

Veien videre

Etter VG1 Design og håndverk kan du på Godalen vgs. velge:

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson