Vg3 Kjole- og draktsyerfaget (lære i skole)

Vg3 Kjole- og draktsyerfaget

Tekstilbransjen har vært gjenstand for en stor utvikling de siste 100 årene. Utviklingen har gått fra den tradisjonelle «sydamen», som reiste fra gård til gård landet rundt, og fabrikkproduksjon i Norge, til at skreddersøm har blitt mindre vanlig og nesten all produksjon er flyttet ut av landet. Dette betyr ikke at behovet for kompetanse innenfor søm av klær og design har blitt mindre. Denne kompetansen er etterspurt av så vel handelsnæringen som de store butikkjedene, og kundene i markedet som ønsker seg klærne «ikke alle andre har». De siste årenes oppmerksomhet rundt bærekraftig utvikling og fokus på lokale varer og gjenbruk og reparasjon har også gitt de små systuene en renessanse.

kjoleA

 

Godalen videregående skole er en av de få skolene i landet som tilbyr Vg3 kjole- og draktsyerfaget for lærlinger i skole over to år som et alternativ til å være lærling i bedrift. Etter disse to årene kan du gå opp til svenneprøven. Med et svennebrev i kjole- og draktsyerfaget vil du kunne søke jobb på eksisterende systuer, innenfor film- og TV-produksjon og i handelsnæringen med salg, markedsføring og innkjøp av klær.

Godalen videregående skole tilbyr også et Vg4 Påbygg til studiekompetanse som kan tas etter bestått svenneprøve for de som ønsker videre utdanning på høgskole eller universitet. Tilbakemeldinger fra designutdanninger på høgskoler viser også at studenter med svennebrev i kjole- og draktsyerfaget har et fortrinn på bakgrunn av sin håndverkstekniske kompetanse. For videreutdanning innenfor markedsføring, ledelse, salg og produksjon i tekstilbransjen er det også en stor fordel med kunnskap om faget og bransjen.

Arbeidsdagen

Å være lærling i skole tilsvarer det å være lærling i en bedrift, vi følger den samme læreplanen og har arbeidsdager som tilsvarer dagene på en arbeidsplass. Unntaket er ferier, der følger vi de feriene og fridagene som ligger i skoleruta. Normalarbeidsdagen for lærlingene i skole starter kl. 08.00 om morgenen og slutter kl. 15.30 på ettermiddagen. I denne tiden vil det være avsatt tid til felles opplæring, individuelt arbeid med veiledning og selvstendig arbeid uten lærer tilstede.

kjoleB

 

Innhold

For å samkjøre opplæringen på Vg3 Kjole- og draktsyerfaget følger alle lærlingene i skole i stor grad samme temaplan. Dette vil si at vi fordyper oss i en plaggtype i én periode før vi går videre til en annen plaggtype i neste periode. Du vil i stor grad jobbe individuelt med egne design- og sømprosesser innenfor periodens fastsatte rammer.

Læreplanen for Vg3 kjole- og draktsyerfaget har en oppdeling av sine kompetansemål i hovedområdene Produksjon og materialer og Design og produktutvikling.

Produksjon og materialer omfatter praktisk arbeid med framstilling av målsydde klær og mindre kolleksjoner. Hovedområdet omfatter også bruk av ulike søm-, monterings- og presseteknikker. Det innbefatter prøving og tilpassing av målsydde plagg. Videre omfatter hovedområdet bruk av tekstile materialer, former og farger samt framstilling av egnet tilbehør til plagg og antrekk. Helse, miljø og sikkerhet inngår også i hovedområdet.

Design og produktutvikling omfatter arbeid med tegning, grunnformer og mønstre til målsydde klær og til mindre kolleksjoner. Hovedområdet omfatter også arbeid med trender og mote- og drakthistorie. Videre omfatter hovedområdet markedsføring, kommunikasjon med kunder og andre samarbeidspartnere, prisberegning av egne produkter samt bruk av digitale verktøy.

Faginnholdet på Kjole- og draktsøm kan deles inn i fire hovedkategorier;

  • Søm,
  • Tegning – design,
  • Mønsterforming – modellering og
  • Bransjekunnskap - yrkesteori.

Alle disse områdene blir representert gjennom kompetansemålene på de to programområdene, «Produksjon og materialer» og «Design og produktutvikling».

Søm

Søm er det enkeltstående fagområdet som vi bruker mest tid på. Ved kjole- og draktsøm sys normalt ett plagg av gangen og vi følger i stor grad de samme håndverksmetodene som har vært brukt i fagets snart ett hundre år lange historie. Men dette faget har heller ikke stått stille og nåtidens krav til effektivitet har gjort at kjole- og draktsyere også benytter mer produksjonsrettede og rasjonelle teknikker i sitt arbeid. Like fullt er noe av det som kjennetegner kjole- og draktsyerfaget at vi ikke driver med masseproduksjon men syr én og én modell som i stor grad er tilpasset den personen som skal ha plagget både i design og passform.

kjoleC

 

Tegning og design

I kjole- og draktsyerfaget er tegning det viktigste redskapet vi har for kommunikasjon. Vi benytter arbeidstegninger og tekniske tegninger for å forklare hvordan plagg skal sys, vi bruker skisser og tegninger for å vise ideer og design til våre kunder og med motetegninger reklamerer og presenterer vi våre produkter.

At designere sitter og tegner «haute couture-modeller» på en serviett på en fortauskafé i Paris tilhører sjeldenhetene. Det å designe klær og kolleksjoner er en prosess som bygger på bevisst og målrettet arbeid. Ideer og inspirasjon kommer ikke alltid av seg selv og må alltid bearbeides og utvikles for å bli til et godt design.

For en kjole- og draktsyer vil arbeidet med design ofte være oppdragsbasert. Du har en kunde med noen ønsker og det vil være din oppgave å designe noe som dekker hennes ønsker og behov.  I tillegg jobber vi også med å designe små kolleksjoner. Formålet med fagområdet «tegning og design» er å opparbeide ferdigheter innen tegne- og visualiseringsteknikker som gjør deg i stand til å formidle og kommunisere ideer og produkter. Gjennom bearbeidelse av egne ideer blir du kjent med ulike metoder innen designutvikling.

kjoleD

 

Mønsterkonstruksjon og modellering

Noe av det som skiller kjole- og draktsyerne fra de som «bare» er flinke til å sy er at vi er spesialister på å få klærne til å passe akkurat til den kroppen de sys til. Vi lager individuelle grunnmønstre på bakgrunn av kundenes kropp og mål. Utfra disse grunnmønstrene konstruerer vi mønster til de modellene vi syr. Drapering av stoffer rett på byste, modellering, blir også benyttet som utgangspunkt for å lage snittmønster. Arbeidet med modellering skaper i tillegg et viktig grunnlag for å bli kjent med ulike materialers draperingsevne, og gir erfaringer som er vesentlige i forbindelse med innprøving på kunde.

kjoleE

 

Bransjekunnskap og yrkesteori

I fagområdet "Bransjekunnskap og yrkesteori" er det samlet mange mindre fagområder som er vesentlige for å få en helhetlig kompetanse som kjole- og draktsyer. Mange av de som velger denne utdanningen har en drøm om en dag å starte opp en egen liten forretning. Kunnskaper om entreprenørskap, priskalkulasjon og tekstilbransjen generelt vil være en viktig del av dette fagområdet. Kunnskaper om fagets utvikling, drakt- og motehistorie, kunnskaper innen HMS og kjennskap til bransjens organiseringsformer er også vesentlig for å kunne opptre yrkesfaglig profesjonelt.

Svenneprøven

Etter to år som lærling i skole kan du meldes opp til svenneprøven i Kjole- og draktsyerfaget. Selve svenneprøven går ut på at du skal designe og sy et antrekk til en kunde. Prøven varer i åtte dager og den utføres på skolen. Svenneprøven vurderes av en egen svenneprøvenemnd som er valgt ut av fylket. Svenneprøven vurderes med karakteren Bestått meget godt, bestått tilfredsstillende og ikke bestått. 

 

kjoleF
Del denne artikkelen på:
Turid D. Gjerdevik

Turid D. Gjerdevik

Avdelingsleder

telefon

 51 92 37 07 
   

smarttelefon_logo

  482 70 080

   

e-post:
turid.dykesteen.gjerdevik      @skole.rogfk.no