VG2 Kulde- og varmepumpeteknikk

Kulde og varmepumpeteknologien omfatter næringsmiddelproduksjonen, prosessindustrien, offshore, gass, transport, medisinske systemer, data, idrettsanlegg, inneklima og mat. 
bilde4

Som kulde og varmepumpemontør utfører du sveising, trykktesting, feilsøking på elektroniske og elektriske komponenter, montasje og vedlikehold av kuldetekniske komponenter. 
Energieffektivisering og klimaforhold står sentralt i utdannelsen.  

Verksted og klasserom

Elevene på VG2 Kulde- og varmepumpeteknikk disponerer klasserom og verksted med egen kjølelab.

Organisering av læringsarbeidet

Skolen vektlegger arbeid hvor praksis og teori blir knyttet sammen hvor tverrfaglighet, prosjektarbeid og periodelesing inngår. Dvs. at du ofte må kombinere kunnskap og erfaring fra flere fag for å løse læringsoppdrag på en god måte.
 Særlig gjelder dette i prosjektarbeid. Periodelesing vil si at du ikke har den samme timeplanen hele skoleåret. I noen uker jobber du f.eks. bare med faget "Yrkesfaglig fordypning".  

 

forside1

Fag- og timefordeling (tallene angir klokketimer pr. år)

Fellesfag:

56 Norsk

56 Engelsk

84 Samfunnsfag

56 Kroppsøving

Felles programfag:

140 Elenergi- og automatiseringssystemer

337 Kulde- og varmepumpesystemer

Yrkesfaglig fordypning:

253 Yrkesfaglig fordypning

 

Veien videre

  • 2 år i lære i kulde- og varmepumpemontørfaget
  • Allmenfaglig påbygging

Vi ønsker deg velkommen til oss

Greta Bernhoff
Avd. leder Elektrofag
51846940 / 90748407

 Send e-post 

Del denne artikkelen på: