Vg2 Elenergi

 • Vg2 Elenergi
 • Vg2 Elenergi
 • Vg2 Elenergi
 • Vg2 Elenergi
 • Vg2 Elenergi

Klikk bildet for flere bilder.

Etter fullført VG2 Elenergi kan du velge mellom 9 ulike fagbrev. De mest kjente er elektriker, energimontør, heismontør og togelektriker. Utdanningsprogrammet omfatter produksjon, ombygging, drift og vedlikehold av elektriske installasjoner. Ved å gå VG2 El-energi får du også økt faglige trygghet mot kravene til kvalitet og sikkerhet som forventes i elektrofaget.

  

Verksted og klasserom

VG2 Elenergi disponerer nye, moderne kombinerte klasserom og verksted samt eksterne "arbeidsbrakker" som brukes til praktisk arbeid med virkelighetsnære arbeidsoppgaver. 

Organisering av læringsarbeidet

På Vg2 Elenergi vil du ha de samme programfagene som på VG1 elektrofag, men på Vg2 vil undervisningen rettes mot de relevante yrkene du kan velge.

Skolen vektlegger arbeid der teori og praksis knyttes sammen og der prosjektarbeid og periodelesing inngår. Prosjektarbeid legges opp på en slik måte at fagstoffet får en naturlig tilnærming til din framtidige yrkespraksis. Å se programfagene i en sammenheng vil også gjøre deg forberedt til både eksamen og fremtidig fagprøve.

Periodelesing vil si at du ikke har den samme timeplanen hele skoleåret. I noen uker jobber du f.eks. bare med faget "Yrkesfaglig fordypning", der utplassering i bedrift er i fokus sammen med prosjektarbeid i klasserom og verksted.

Fellesfagene vil være yrkesrettet. Dette betyr blant annet at du i norsktimene lærer å skrive søknad og CV, i engelskundervisningen lærer du om elektrofaglige begreper og i samfunnsfag lærer du om lærlingers rettigheter og arbeidslivets krav og forventninger.

Gjennomført Vg2 Elenergi vil være et steg på veien fra skole til bedrift.

 

elenergi

Fag- og timefordeling (tallene angir klokketimer pr. år)

Fellesfag:

 • 56 Norsk
 • 56 Engelsk
 • 84 Samfunnsfag
 • 56 Kroppsøving

Felles programfag:

 • 140 Automatiseringssystemer
 • 140 Data- og elektronikksystemer
 • 197 El-energisystemer

Yrkesfaglig fordypning:

 • 253 Yrkesfaglig fordypning

 

Veien videre

 • Påbygging til generell studiekompetanse
 • Fagbrev i elektroreparatørfaget, tavlemontørfaget, togelektrikefaget, viklerfaget, elektrikerfaget, energimontørfaget, energioperatørfaget, heismontørfaget og signalmontørfaget 
 • Påbygging til generell studiekompetanse etter fagbrev

 

 https://www.vilbli.no/nb/nb/no/elektrofag/program/v.el

Velg rett, velg Godalen
 
Vi ønsker deg velkommen til oss!

Del denne artikkelen på:
Greta Bernhoff

Greta Bernhoff

Avdelingsleder

telefon

 51 92 37 05 
   

smarttelefon_logo

  907 48 407

   

e-post: greta.bernhoff
      @skole.rogfk.no