Vg2 Kulde- og varmepumpeteknikk

 • Vg2 Kulde- og varmepumpeteknikk
 • Vg2 Kulde- og varmepumpeteknikk
 • Vg2 Kulde- og varmepumpeteknikk
 • Vg2 Kulde- og varmepumpeteknikk

Klikke bildet for flere bilder.

Kulde og varmepumpeteknologien omfatter næringsmiddelproduksjonen, prosessindustrien, offshore, gass, transport, medisinske systemer, data, idrettsanlegg, inneklima og dagligvarebutikker. 

Som kulde og varmepumpemontør utfører du montering av kuldeanlegg, legging av rør, isolering, hardlodding, trykktesting, vakuumering, fylling av kuldemedier, oppstart av kuldeanlegg og innregulering og testing av anlegg.

Kuldemontøren utfører også service og vedlikehold på kuldeanlegg.

Kuldemontøren er ofte leder av arbeidet og er bedriftens ansikt utad mot kundene.

Energieffektivisering og klimaforhold står sentralt i utdannelsen.

Verksted og klasserom

Elevene på Vg2 Kulde- og varmepumpeteknikk disponerer nye moderne klasserom og verksted med egen kjølelab, eget kjølerom og godt ventilert sveisehall.

Organisering av læringsarbeidet

Skolen vektlegger arbeid der praksis og teori blir knyttet sammen med tverrfaglighet, prosjektarbeid og periodelesing. Dvs. at du ofte må kombinere kunnskap og erfaring fra flere fag for å løse læringsoppdrag på en god måte. Særlig gjelder dette i prosjektarbeid.

Periodelesing vil si at du ikke har den samme timeplanen hele skoleåret. I noen uker jobber du f.eks. bare med faget "Yrkesfaglig fordypning". 

Fellesfagene vil være yrkesrettet. Dette betyr blant annet at du i norsktimene lærer å skrive søknad og CV, i engelskundervisningen lærer du om elektrofaglige begreper og i samfunnsfag lærer du om lærlingers rettigheter og arbeidslivets krav og forventninger. Vi trekker også inn fellesfagene når vi skal dokumentere den praktiske jobben som er utført i verkstedet.

I termin 2 jobber elevene med å prosjektere, bygge og sette i drift et komplett kuldeanlegg der hele styringen og hovedstrømmen også blir bygget opp. Dette er hovedoppgaven i praksistimene.

 

Kulde_A

 

Fag- og timefordeling (tallene angir klokketimer pr. år)

Fellesfag:

 • 56 Norsk
 • 56 Engelsk
 • 84 Samfunnsfag
 • 56 Kroppsøving

Felles programfag:

 • 140 Elenergi- og automatiseringssystemer
 • 337 Kulde- og varmepumpesystemer

Yrkesfaglig fordypning:

 • 253 Yrkesfaglig fordypning

 

Veien videre

 • Påbygging til generell studiekompetanse
 • 2 år i lære som kuldemontør
 • Fagbrev som kuldemontør
 • Påbygging til generell studiekompetanse etter fagbrev 
 • Teknisk fagskole

 https://www.vilbli.no/nb/nb/no/elektrofag/program/v.el
 
Velg rett, velg Godalen
 
Vi ønsker deg velkommen til oss!

Del denne artikkelen på:
Greta Bernhoff

Greta Bernhoff

Avdelingsleder

telefon

 51 92 37 05 
   

smarttelefon_logo

  907 48 407

   

e-post: greta.bernhoff
      @skole.rogfk.no