Vg3 Automatisering

En automatiker arbeider med maskiner og prosesser som benyttes i prosessindustrien. Automatikerens jobb vil være å installere, sette i drift, vedlikeholde og feilsøke på automatiserte installasjoner, utstyr eller styringssystemer.

Vanlige arbeidsoppgaver:
 • planlegge arbeidet ut fra tegninger og arbeidsbeskrivelser
 • utvikle og bygge automatiserte systemer
 • utføre service og vedlikehold på maskiner og anlegg
 • rette feil og forbedre systemene slik at de passer brukernes behov

For å jobbe som automatiker må du være oppfinnsom og ha god helhetsforståelse. Du bør være glad i å bruke matematikk og logikk i faget. Du må kunne se sammenhengen mellom idé og ferdig produkt, og forstå brukerens behov. Du bør like å skru og mekke, og ha godt håndlag.

Vg3 auto_A
Verksted og klasserom

Vg3 automatisering disponerer nye kombinerte klasserom, lab og moderne verksted

Organisering av læringsarbeidet

Undervisningen Vg3 automatisering skal ha fokus på praktisk utførelse, der du skal planlegge, gjennomføre og dokumentere montasje og idriftsettelse av relevante systemer innenfor programfagene.
Grunnleggende systemforståelse, kunnskap om regelverk, risikovurdering, selvstendighet, samarbeids- og kommunikasjonsevne vil stå sentralt i opplæringen.

Fag- og timefordeling (tallene angir klokketimer pr. år)

Fellesfag:

 • 56 Kroppsøving

Felles programfag:

 • 645 Automatiseringssystemer
 • 140 Mekanisk arbeid
 • 140 Energisystemer

Veien videre:

 • 1,5 år i lære i automatikerfaget
 • Fagbrev
 • Studiekompetanse etter fagbrev
 • Høyere utdanning

 https://www.vilbli.no/nb/nb/no/elektrofag/program/v.el?program=v.el
 
 
Velg rett, velg Godalen
 
Vi ønsker deg velkommen til oss!

Del denne artikkelen på:
Greta Bernhoff

Greta Bernhoff

Avdelingsleder

telefon

 51 92 37 05 
   

smarttelefon_logo

  907 48 407

   

e-post: greta.bernhoff
      @skole.rogfk.no