Vg3 Automatisering

 • Vg3 Automatisering
 • Vg3 Automatisering
 • Vg3 Automatisering
 • Vg3 Automatisering
 • Vg3 Automatisering

Automatikerens jobb er å installere, sette i drift, vedlikeholde og feilsøke på automatiserte installasjoner, utstyr eller styringssystemer.

Som automatiker kan du få jobb i prosessindustri på land og offshore, mekanisk industri og i bedrifter som bygger, reparerer og vedlikeholder automatiske prosess-systemer og maskiner.

Vanlige arbeidsoppgaver:
 • planlegge arbeidet ut fra tegninger og arbeidsbeskrivelser
 • utvikle og bygge automatiserte systemer
 • planlegge, monter, drifte og vedlikeholde automatiseringsanlegg, roboter og maskiner.
 • Følge sikkerhetsforskrifter og dokumentasjonsrutinene i bedriften.
Automatikerens egenskaper

Faget er tverrfaglig innen automatisering, elenergi og mekaniske fag. For å jobbe som automatiker må du ha evnen til å se sammenhengen mellom fagene og ha en god helhetsforståelse for prosesser og automatiseringssystemer. Du må kunne se sammenhengen mellom idé og ferdig produkt, og forstå brukerens behov.

Verksted og klasserom

Vg3 automatisering disponerer nye kombinerte klasserom, lab og moderne verksted

Organisering av læringsarbeidet

Undervisningen i Vg3 automatisering skal ha fokus på praktisk utførelse, der du skal planlegge, gjennomføre og dokumentere montasje og idriftsettelse av relevante systemer innenfor programfagene. 

Opplæringen er basert på klasseromsundervisning med tilhørende praktiske arbeidsoppdrag i verkstedet.
Grunnleggende systemforståelse, kunnskap om regelverk, risikovurdering, selvstendighet, samarbeids- og kommunikasjonsevne vil stå sentralt i opplæringen.

Fag- og timefordeling (tallene angir klokketimer pr. år)

Fellesfag:

 • 56 Kroppsøving

Felles programfag:

 • 645 Automatiseringssystemer
 • 140 Mekanisk arbeid
 • 140 Energisystemer

Veien videre:

 • Påbygging til generell studiekompetanse
 • 1,5 år i lære i automatiseringsfaget.
 • Fullført og bestått opplæring fører frem til fagbrev: Yrkestittel er automatiker.
 • Studiekompetanse etter fagbrev
 • Høyere utdanning

  https://www.vilbli.no/nb/nb/no/automatiker/y/vgo/v.el/v.el4001 

Velg rett, velg Godalen 
 
Vi ønsker deg velkommen til oss!

Del denne artikkelen på:
Greta Bernhoff

Greta Bernhoff

Avdelingsleder

telefon

 51 92 37 05 
   

smarttelefon_logo

  907 48 407

   

e-post: greta.bernhoff
      @skole.rogfk.no