Info på norsk / in English

Minoritetsspråklige elever som har så dårlige norskkunnskaper at de ikke kan følge ordinær undervisning (jf. Opplæringslova §3-12) vil ha rett til norskopplæring. Med minoritetsspråklige elever i grunnopplæringen forstår vi ungdom som har et annet morsmål enn norsk eller samisk.

Denne opplæringen foregår i egne innføringsklasser for å gjøre ungdommene klar til å gå i ordinære klasser innen videregående opplæring. Når elevene består norsk test tilsvarende nivå B1 / B2 er de kvalifisert til å følge vanlig undervisning i de forskjellige programområdene.

INNTAKSKRAV:

  • Vitnemål fra norsk grunnskole, eller grunnopplæring i utlandet i minst ni år
  • Gyldig oppholdstillatelse i Norge
  • Folkeregistrert adresse i Rogaland

Klassene er beregnet for elever mellom 16 og 24 år som har ungdomsrett

Elevene bruker ikke av opplæringsretten sin når de går i innføringsklasse.

Søknadsfrist er 1. mars

Søknadsskjema ligger her:

http://www.rogfk.no/Vaare-tjenester/Utdanning/Videregaaende-skole/Inntak-til-skole/Minoritetsspraaklig

English:

Applicants with little to no knowledge of the Norwegian language should apply for an introductory class for foreign language students -

In order to be considered as an applicant for “innføringsklasse” the applicants must be between 16 and 24 years old, and be able to provide documentation for at least nine years of basic schooling from their home country. Additionally, they must have valid residence permits to live in the country.

Applicants for asylum and refugees under the age of 18 may apply for high school even if they have not received valid permits to live in the country, but they cannot complete their schoolyear if their application for permit is denied.

Students of the ”innføringsklasse” do not use their three-year statutory right to high school education.

Del denne artikkelen på:
Thomas Nilsen

Thomas Nilsen

Avdelingsleder

telefon

 51 92 37 48 
   

smarttelefon_logo

  971 92 940

   

e-post:
thomas.nilsen
      @skole.rogfk.no