Vg2 Industriteknologi

Med Vg2 Industriteknologi kan du velge å gå ut i lære i hele 18 ulike fag!

Klasserom og verksted

Skolen har godt utstyrte verksted med moderne CNC-maskiner! Teoriundervisningen foregår i klasserom med gode muligheter for bruk av dataverktøy.

Organisering av læringsarbeidet

Lærerne jobber i team og ofte vil du jobbe tverrfaglig, dvs. at du jobber med læringsoppdrag der både programfag og allmenfag inngår.

Fag- og timefordeling (tallene angir klokketimer pr. år)
Fellesfag:

 • 56 Norsk
 • 56 Engelsk
 • 84 Samfunnsfag
 • 56 Kroppsøving

Felles programfag:

 • 140 Dokumentasjon
 • 197 Produksjon
 • 140 Tekniske tjenester

Yrkesfaglig fordypning:

 • 253 Yrkesfaglig fordypning

              o CNC

              o Industrimontør

Veien videre

 • 2 år i lære i ett av fagene:
  • aluminiumskonstruksjon
  • bokbinding
  • CNC maskineringsteknikk
  • dimensjonskontroll
  • finmekanikk
  • grafisk embalering
  • industriell overflatebehandling
  • industrimekanikkndustrimontør
  • industrirørlegger
  • kran- og løfteoperasjon
  • modellbygging
  • plateareid
  • produksjonsteknikk
  • serigrafifag
  • støperifag
  • sveisefag
  • trykkfag eller
  • verktøymakerfag
    
  • Påbygging til generell studiekompetanse
Del denne artikkelen på:
anders haga

Anders Haga

Avdelingsleder

telefon

 51 92 37 08 
   

smarttelefon_logo

  481 20 689

   

e-post:
anders.haga
    @skole.rogfk.no