Vg1 Elektrofag

På VG1 Elektrofag lærer du blant annet om grunnleggende bruk av verktøy og instrumenter. Du lærer også å tolke tegninger, instruksjoner og regler. HMS (Helse/Miljø/Sikkerhet), samarbeid og ansvar er også viktige elementer i undervisningen.

Opplæringen gis over ett skoleår med 2 dager i uka. Sist startet opp august 2018. Opplæringstilbudet administreres av Stavanger offshore tekniske skole, så ta kontakt med den.

Opplæringen i yrkesfagene (programfagene) gis på Godalen vgs.

Organisering av læringsarbeidet

Skolen vektlegger arbeid der praksis og teori blir knyttet sammen. Vg1 Elektro er et generelt første år der du får kjennskap til ulike fagretninger som du kan utdanne deg i.

I faget yrkesfaglig fordypning får du mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle lærefag som du er spesielt interessert i. Vi tilbyr fordypning i våre VG2 tilbud. Her legges undervisningen opp med vekt på å skape praktiske og virkelighetsnære arbeidsøkter. Arbeid innen

Elektrofag krever personlige egenskaper som nøyaktighet, systematisk sans, logisk tenkemåte, god serviceinnstilling og evne til problemløsning. 
 

Del denne artikkelen på:
Stavanger offshore tekniske skole
Greta Bernhoff

Greta Bernhoff

Avdelingsleder

telefon

 51 92 37 05 
   

smarttelefon_logo

  907 48 407

   

e-post: greta.bernhoff
      @skole.rogfk.no