Vg2 Byggteknikk

Vg2 Byggteknikk gir deg innsikt, kunnskap og praktisk erfaring med betongfaget, murerfaget, tømrerfaget og stillasbyggefaget. I tillegg får du opplæring i fellesfagene som f.eks. norsk, engelsk og samfunnsfag.

Organisering av læringsarbeidet

På Vg2 Byggteknikk får du opplæring innen fire fagområder:

  • tømring
  • muring
  • betongarbeid
  • stillasarbeid

I "Yrkesfaglig fordypning", velger du å fordype deg i ett av fagområdene. Skolen har et godt samarbeid med næringslivet. Deler av den praktiske undervisningen blir lagt til byggeplasser.

Veien videre

Etter Vg2 Byggteknikk kan du velge

  • Lære i murerfaget, tømrerfaget, betongfaget eller stilasbyggerfaget.
  • Påbygging til generell studiekompetanse

Tilbudet ble satt i gang januar 2019 og varer 1 år. Opplæringstilbudet administreres av Stavanger offshore tekniske skole, så ta kontakt med den.

Opplæringen i yrkesfagene (programfagene) gis på Godalen vgs. mens opplæringen i fellesfagene gis på Stavanger offshore tekniske skole.

Del denne artikkelen på:
Stavanger offshore tekniske skole
Alf Tore Tostensen

Alf Tore Tostensen

Avdelingsleder

telefon

 51 92 37 04 
   

smarttelefon_logo

  934 05 199

   

e-post:
alf.tore.tostensen
     @skole.rogfk.no