Besøksadresse

Østre Ring 55
4015 Stavanger

Vi foretrekker at brev sendes vår postadresse, selv om brev sendt til overstående besøksadresse også vil komme fram.

Postadresse:

Godalen videregående skole

Postboks 1564 Kjelvene

4093 Stavanger

Legg merke til at fakturaadressen vår er:

Rogaland Fylkeskommune

Fakturamottak Postboks 299

4002 Stavanger

Del denne artikkelen på:
51 92 37 00