Praksisbrev - orientering

Fra august 2007 har Godalen vgs vært del av et forsøk med en ny ordning som kalles Praksisbrev. Regjeringen omtaler også ordningen som "Praksisveien".
Utprøvingen av metoden fortsetter.

Hva er et Praksisbrev?

Det er en form for vitnemål, dvs. et kompetansebevis som sier at eleven har fullført videregående skole der hovedtyngden av opplæringen har foregått i en bedrift.

Eleven er vanligvis 4 dager i uken i bedriften og får opplæring der i et av yrkesfagene som per i dag er godkjent for dette.

Eleven kalles praksisbrevkandidat og skriver sammen med foresatte en lærlingkontrakt med bedriften. På hjemmesidene til Utdanningsdirektoratet finnes det til en hver tid en oppdatert oversikt over hvilke fag dette er.

Her er også læreplanene for de ulike praksisbrevfagene.
Merk: Godalen vgs. kan tilby elever å være praksiskandidat i alle disse fagene. I tillegg har vi fått godkjent noen flere. http://www.udir.no/Lareplaner/Forsok-og-pagaende-arbeid/Praksisbrev---Lokale-forsokslareplaner/
Ta kontakt for med en av rådgiverne her på Godalen vgs. for mer informasjon.

Opplæringen innen yrkesfaget skal foregå i bedriften, mens opplæringen innen de av allmennfagene som en må ta, skal foregå på skolen 1 dag i uken. Fellesfagene (allmennfagene) en må ha for å få Praksisbrev er: Norsk, Matematikk og Samfunnsfag.
I noen tilfeller vil også deler av den teoretiske opplæringen innen yrkesfaget foregå på skolen.

Etter to år som praksisbrevkandidat avlegger eleven en prøve i yrkesfaget. Når prøven er bestått får eleven et kompetansebevis: Praksisbrevet. I tillegg får eleven ordinær vurdering i fellesfagene på VG2-nivå. Eleven kan så fortsette som ordinær lærling i 2 år og avlegge fagprøve/svenneprøve. Som lærling må eleven ta fellesfagene engelsk og naturfag.

For de dagene Praksisbrevkandidaten er i bedriften, får hun / han lønn.

Kontakt oss for mer informasjon:

  • Se lenkene til høyre.
Del denne artikkelen på:
Thomas Nilsen

Thomas Nilsen

Avdelingsleder

telefon

 51 92 37 48 
   

smarttelefon_logo

  971 92 940

   

e-post:
thomas.nilsen
       @skole.rogfk.no 
Ingrid Øverbø

Ingrid Øverbø

Sosialpedagogisk rådgiver

telefon

 51 92 37 33 
   

smarttelefon_logo

  474 67 523 

   

e-post:
ingrid.overbo
       @skole.rogfk.no