REKTOR Stig H. Granlund

Stig

Stig

Stig H. Granlund er konstituert som rektor ved Godalen videregående skole fra 8. april 2017. Han vil være vår rektor til ny rektor er tilsatt og begynner i stillingen.
Stig H. Granlund har de siste årene vært rektors stedfortreder.

Lasse Eide som har vært vår rektor de siste ca. 3 årene, er nå godt i gang i ny stilling som seksjonsleder på Fylkeshuset. Han takkes for arbeidet han har lagt ned hos oss både som avdelingsleder og rektor, og ønskes lykke til med nye utfordringer.

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson